Sugestie

Przetargów dla Transport

Liczba znalezionych przetargów dla tego profilu 1 208. Strona: 1 ( z 121)

  Tytuł Data publikacji demanding date Termin składania ofert Region
Przewóz szlamu anodowego 02.09.2014 15.09.2014 Dolnośląskie
Organizacja trzeciego posiedzenia Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów pt. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania współpracy polskich samorządów z chińskimi władzami lokalnymi. 02.09.2014 Miasto Łódź
Usługi transportu kolejowego 02.09.2014 23.09.2014 POLSKA
Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 89, 234. 02.09.2014 10.10.2014 10.10.2014 POLSKA
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Francji, dotyczącego efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz założeń PROW na lata 2014-2020. 02.09.2014 15.09.2014 POLSKA
Organizacja usługi edukacyjnej – zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich – ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży gastronomicznej – 58/14. 02.09.2014 15.09.2014 Dolnośląskie
Organizacja usługi edukacyjnej – zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich – ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży handlowo-usługowej – 59/14. 02.09.2014 15.09.2014 Dolnośląskie
Remont i transport silników 01.09.2014 12.09.2014 Mazowieckie
Dowożenie posiłków 01.09.2014 02.09.2014 Lubuskie
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2014/2015. 01.09.2014 POLSKA

Przewóz szlamu anodowego

Organizacja trzeciego posiedzenia Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów pt. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania współpracy polskich samorządów z chińskimi władzami lokalnymi.

Usługi transportu kolejowego

Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 89, 234.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Francji, dotyczącego efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz założeń PROW na lata 2014-2020.

Organizacja usługi edukacyjnej – zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich – ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży gastronomicznej – 58/14.

Organizacja usługi edukacyjnej – zajęcia praktyczne w wyspecjalizowanych ośrodkach akademickich – ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne dla uczniów branży handlowo-usługowej – 59/14.

Remont i transport silników

Dowożenie posiłków

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2014/2015.