Sugestie

Przetargów dla Transport

Liczba znalezionych przetargów dla tego profilu 944. Strona: 1 ( z 95)

  Tytuł Data publikacji demanding date Termin składania ofert Region
Transport z PL 08-110Siedlce - D-30519 HANNOVER - D- 58513 LUDENSCHEID -D-58339 BRECKERFELD -D-58540 MEINERZHAGEN - D 35753 Greifeinstei n All zał. 29.07 25.07.2014 28.07.2014 Mazowieckie
Transport 08-110 Siedlce- 85-862 Bydgoszcz- 08-110 Siedlce/gabaryt 3650 szerokość zał. 08.08.2014 25.07.2014 28.07.2014 Mazowieckie
świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego 25.07.2014 31.07.2014 Dolnośląskie
Świadczenie usług transportowych pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony. 25.07.2014 31.07.2014 Mazowieckie
świadczenie usług transportowych 25.07.2014 30.07.2014 Kujawsko-Pomorskie
Dowóz uczniów 25.07.2014 01.08.2014 Śląskie
Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu aktywnej integracji w formie 10 dniowego wyjazdu wraz z realizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu Razem z Tobą będę Sobą, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodz 25.07.2014 04.08.2014 POLSKA
Usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej wraz z dowozem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - oznaczenie sprawy PN-14/2014. 25.07.2014 08.08.2014 POLSKA
Świadczenie usługo dowozu uczniów 25.07.2014 06.08.2014 Lubelskie
Przewóz dzieci niepełnosprawnych, słabosłyszących z terenu gminy 25.07.2014 30.07.2014 Małopolskie

Transport z PL 08-110Siedlce - D-30519 HANNOVER - D- 58513 LUDENSCHEID -D-58339 BRECKERFELD -D-58540 MEINERZHAGEN - D 35753 Greifeinstei n All zał. 29.07

Transport 08-110 Siedlce- 85-862 Bydgoszcz- 08-110 Siedlce/gabaryt 3650 szerokość zał. 08.08.2014

świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego

Świadczenie usług transportowych pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony.

świadczenie usług transportowych

Dowóz uczniów

Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu aktywnej integracji w formie 10 dniowego wyjazdu wraz z realizacją warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu Razem z Tobą będę Sobą, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodz

Usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej wraz z dowozem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - oznaczenie sprawy PN-14/2014.

Świadczenie usługo dowozu uczniów

Przewóz dzieci niepełnosprawnych, słabosłyszących z terenu gminy