Sugestie

Przetargów dla Transport

Liczba znalezionych przetargów dla tego profilu 827. Strona: 1 ( z 83)

  Tytuł Data publikacji demanding date Termin składania ofert Region
Transport samochodowy 30.10.2014 14.11.2014 Śląskie
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu. 30.10.2014 08.12.2014 08.12.2014 Miasto Poznań
Organizacja przyjazdowych misji gospodarczych - w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. 30.10.2014 POLSKA
Najem 3 szt. lodołamaczy dla przeprowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej rzeki Wisły w km od 684 do ujścia wraz z przejściem przez wody będące w administracji Urzędu Morskiego. 30.10.2014 POLSKA
Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007–2013. 30.10.2014 Mazowieckie
Zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Włoch, dla 35 osób (doradców rolniczych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedsiębiorców z obszarów wiejskich, przedstawicieli LGD, pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zasad wdrażania i promocji osi III i IV PROW 2007-2013 zaplanowanych w osi III i IV PROW 2007-2013 oraz założeń PROW na lata 2014-2020. 30.10.2014 03.11.2014 POLSKA
świadczenie w roku 2015 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania. 29.10.2014 12.11.2014 POLSKA
Transport mebli i sprzętów stanowiących 29.10.2014 03.11.2014 Śląskie
Wywiezienie balotów siana 29.10.2014 31.10.2014 Zachodniopomorskie
Zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym do szkół. 29.10.2014 16.11.2014 Lubelskie

Transport samochodowy

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu do szkoły i placówek oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.

Organizacja przyjazdowych misji gospodarczych - w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013.

Najem 3 szt. lodołamaczy dla przeprowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej rzeki Wisły w km od 684 do ujścia wraz z przejściem przez wody będące w administracji Urzędu Morskiego.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w 2014 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007–2013.

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Włoch, dla 35 osób (doradców rolniczych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedsiębiorców z obszarów wiejskich, przedstawicieli LGD, pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zasad wdrażania i promocji osi III i IV PROW 2007-2013 zaplanowanych w osi III i IV PROW 2007-2013 oraz założeń PROW na lata 2014-2020.

świadczenie w roku 2015 usług z zakresu przewozu niepełnosprawnych osób dorosłych z miejsca ich zamieszkania do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem O/Przemyśl oraz odwóz do miejsca ich zamieszkania.

Transport mebli i sprzętów stanowiących

Wywiezienie balotów siana

Zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym do szkół.